Kaikkivaltias Herra, pyhä Kuningas,

sinä rankaiset, mutta et kuoleta,
sinä nostat langenneet ja autat jalkeille maahan vaipuneet,
sinä parannat ihmisten ruumiilliset vaivat.

Me rukoilemme sinua, armollinen Jumalamme:

Tule sairastavan palvelijasi (nimi) luo.
Anna hänelle anteeksi kaikki hänen syntinsä,
jotka hän on tahtoen tai tahtomattaan tehnyt.

Herra,

lähetä taivaasta parantava voimasi,
koske hänen ruumiiseensa, sammuta siinä piilevä liekki,
hillitse kärsimys sekä joka ainoa pahoinvointi.

Ole palvelijasi (nimi) parantaja,
nosta hänet sairasvuoteesta, tuskan tilasta, terveenä ja täydellisenä.
Anna hänet jälleen kirkollesi alttiina palvelemaan sinua ja noudattamaan tahtoasi,
sillä sinä, meidän Jumalamme, voit armahtaa ja pelastaa meidät,
ja me kunniaa kannamme sinulle,
Isä, Poika ja Pyhä Henki,
nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.