Kaikkivaltias, eläväksi tekevä Pyhä Kolminaisuus, kirkkauden lähde,

sinä johdatat jokaisen näkyvään tai näkymättömään maailmaan kuuluvan luotusi
olemattomuudesta ainoaan autuuteen ja kaitselmuksellasi pysytät hänet siinä.

Sinä olet lahjoittanut ihmiskunnalle runsaasti hyvyyksiäsi
ja heikkoutemme tähden olet suonut meille mahdollisuuden katua tekojamme kuoleman hetkeen asti.

Älä anna meidän kurjien kuolla pahojen tekojemme takia
äläkä anna meidän joutua kateellisen pahuuden ruhtinaan pilkan kohteeksi.

Sinä näet, miten hän hyökkää meitä vastaan, ja tiedät heikkoutemme ja laiminlyöntimme.
Me rukoilemme sinua, ole meille laupias, vaikka ansaitsisimme vihastumisesi,
koska rikomme joka hetki eläväksi tekeviä ja pelättäviä käskyjäsi.

Anna meille anteeksi kaikki rikkomuksemme,
jotka olemme elinaikanamme tähän hetkeen asti tehneet
teoin, sanoin ja ajatuksin.

Salli meidän viettää jäljellä oleva elämämme aika synninkatumuksessa
ja sinun pyhiä käskyjäsi noudattaen.

Olemme tehneet syntiä monin tavoin sortuen ylenpalttisiin nautintoihin
ja antautuen alhaisten, turmelevien ja haitallisten halujen viemiksi.

Olemme joutuneet vihan valtaan
tai suuttuneet järjettömällä tavalla ja soimanneet lähimmäisiämme.

Olemme antaneet kielemme tarttua juorujen verkkoon ja valheiden sotkuiseen vyyhtiin.
Olemme joutuneet jonkin aistimme tai niiden kaikkien houkuttamina,
tahtoen tai tahtomattamme, tietäen tai tietämättämme, lumoutuneina tai huonon vaikutuksen alaisina
ajattelemattomuuttamme harhateille eksytyksen virtojen vietäviksi.

Olemme tahranneet ajatuksemme turhilla ja paheellisilla mielikuvilla.
Monella muullakin tavalla olemme sinua vastaan rikkoneet harkiten tai tottumuksiemme painosta.

Armahda meitä, meidän Jumalamme,
ja anna meille syntimme anteeksi sinun suuresta armostasi ja laupeudestasi.
Anna meille tulevaisuudessa voimia ja valppautta noudattaa tahtoasi sinulle otollisella tavalla.

Päästä meidät synnin synkästä yöstä katumuksen ja kääntymyksen kautta kirkastumiseen
voidaksemme tulla kelvollisina sinun eteesi,
puhdistautuneina armosi valoon, vaikka emme sitä ansaitse,
ja ylistää sinua iankaikkisesta iankaikkiseen.

Aamen.