Pyhä enkeli,

joka valvot sieluparkaani ja vajavaista elämääni,
älä hylkää minua, syntistä, äläkä luovu minusta himojeni hillitsemättömyyden tähden.

Älä anna kavalan paholaisen saada valtaansa kuolevaista ruumistani äläkä anna hänen hallita minua.
Tartu heikkoon, alas vaipuneeseen käsivarteeni ja johdata minut pelastuksen tielle.

Oi pyhä Jumalan enkeli, kurjan sieluni ja ruumiini vartija ja suojelija,
anna minulle anteeksi kaikki, millä olen pahoittanut sinua kaikkina elämäni päivinä
ja millä olen syntiä tehnyt viime yönä. Varjele minua tänään.

Suojele minua kaikista pahan hengen hyökkäyksistä, etten millään synnillä vihastuttaisi Jumalaa.
Rukoile puolestani Herraa, että hän vahvistaisi minua hänen pelossaan
ja tekisi minut, palvelijansa, otolliseksi laupeuteensa.

Aamen.