صفحه زبان فارسی تنها به خاطر تلاش های فراوان برادر ما
(Ioakim (یواکیم ساخته شد.
لطفا برای رستگاری و سلامتی یواکیم خادم فروتن خداوند و عزیزانش دعا کنیم.
07 Dec 2021
تقویم جولیان:
24 Nov 2021
Pred. آگوست Next
PayPal
Pred. 2019 Next


شهید مقدس کاترین

 شهید مقدس کاتریندختر پادشاه کنستیوس شهید کاترین یک مسیحی ارتدوکس با ایمان کامل در زندگی خود بسیار تلاش کرد و بسیاری را نیز به مسیحیت کشانید، او همراه مادرش زندگی می کرد و بعد از فوت پدرش سختی های فراوانی کشید مادرش مخفیانه ایمان مسیحی داشت، شهید کاترین در بسیاری از...

آگوست 2019
یکشنبهدوشنبهسشنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعهشنبه
    مادر مقدس ما ماکرینا
1
fast-free
پیامبر مقدس الیاس
2
ماهی
پیامبر مقدس حزقیل
3
fast-free
سنت ماری مجدلیه
4
fast-free
شهیدان مقدس تروفیمیوس و تئوفلیوس و سیزده شهید
5
fast-free
شهید مقدس کریستینا
6
fast-free
سنت آنا مادر بانوی مقدس مادر خدا
7
روغن
شهید مقدس هرمالیوس
8
fast-free
شهید عظیم و مقدس پانتلیمون
9
روغن
رسولان مقدس پروکوریوس، نیکانور، تیمون و پارمناس
10
fast-free
شهید مقدس کالینیکیوس
11
fast-free
رسولان مقدس سیلاس، سیلوانیوس، کریسنس، اپانیتیوس، آندرونیکیوس
12
fast-free
سنت یودوکیمیوس
13
fast-free
هفت نفر، مادر آنها سالومونیا و کشیش الیزار
14
آب
یادبود سنت استفان اولین خدمتگذار شهید مسیحی
15
آب
یادبود اسحاق، دالماتیوس و فاوست
16
آب
هفت شهید جوان افسس
17
روغن
شهید مقدس یوسیگنیوس
18
روغن
تجلی خدای ما و نجات دهنده ما عیسی مسیح
19
ماهی
پدر مقدس ما شهید دومتیوس ایرانی
20
آب
سنت امیلیان اسقف کزیکیوس
21
آب
متیاس رسول
22
روغن
شهیدان مقدس لورنس دیکن و پاپ سیکستیوس و همراهانشان
23
آب
شهید مقدس یوپلیوس
24
روغن
شهیدان مقدس آنیستاس و فوتیوس
25
روغن
شهید مقدس هیپولیتیوس
26
آب
پیامبر مقدس میکاه
27
آب
آرامش مادر مقدس خدا
28
ماهی
آیکن خدای ما عیسی مسیح ساخته نشده دست بشر
29
fast-free
شهید مقدس میرون کشیش
30
روغن
پدر مقدس ما جان ریلا
31
fast-free
اگر تلاش ما را پسندیدید لطفا نوعی از اهدا مالی را در نظر بگیرید
PayPalMoon phases for August , 2019 (Serbia)
01 Aug 2019 New Moon
07 Aug 2019 First Quarter
15 Aug 2019 Full Moon
23 Aug 2019 Third Quarter
30 Aug 2019 New Moon