21.09.2019
(нов стил)

08.09.2019
(стар стил)

Светиите на ден:
  • +++ Рождество на Пресвета Богородица
  • Празник на иконата на Пресвета Богородица во Калишта
  • Празникот на иконата на Пресвета Богородица Почајевска