26.05.2019
წმიდა მოწამე გლიკერია ქალწული და მის თანა ლაოდიკე დილეგის მცველი (+177)
წმიდა მოწამე ალექსანდრე რომაელი (284-305)
ღირსი ექვთიმე ათონელი, მთარგმნელი (+1028)
წმიდა პავსიკაკოს, სინადის ეპისკოპოსი (+606)
წმიდა გიორგი აღმსარებელი, მეუღლე მისი ირინე და შვილი მათნი (IX)