28.05.2023
ღირსი პახუმი დიდი (348)
ღირსი აქილე ლარისის ეპისკოპოსი (IV)
ღირსი პიროს ბრეთელი (VI)